Vasskördning till djurfoder med ReedEco

Med vår egen utvecklade maskin skörda vassen över vattenytan ger man vassen möjlighet att kunna växa tillbaka och få möjlighet att binda mer näringsämne. Vassen är riktigt bra på att plocka upp Fosfor och kväve, Fosfor och kväve är nämligen två ämnen som bidrar mycket till övergödningen. Vilket gör att vår skörd av vassen kan hjälpa till att minska mängden i vattnet samtidigt som vi inte tillsätter nya eftersom vassen växer naturligt! Den skördade vassen pressas till balar och ensileras till djurfoder. 

Läs mer om djurfodret på Vassfoder.se

Sequence 01.00_05_39_03.Still007

Varför Vass som foder?

Att använda vass som foder har flera fördelar bland annat tar vassen upp mycket kväve och fosfor ifrån vattnet. kväve och fosfor är en stor bidragande faktor till övergödning av vatten och sjöar. om vi kan med hjälp av vassen fånga upp den och ge till djuren som foder så får vi två fördelar. vi får bort kväve och fosfor ifrån vattnet och gödningsmedel behöver inte tillsättas till åkrar för att öka produktion där mycket gödningsmedel rinner till sjöar och vattendrag. Att använda vass skapar ett kretslopp av näring som i längden tros minska övergödning!

Vass växer i vatten!

Ytterligare en stor fördel med vass är att den kommer alltid tillbaka! trots en torka likt den 2018, när djur behövde nödslaktas eftersom det var en stor brist på foder, så växer vassen så ända in i. Vass lever i vatten längs strandkanter och i våtmarker och trots en torka påverkas den inte. Alltså kan vassen ses som en pålitlig källa för foder utan större hänsyn till perioder av torka. 

00020026_1.1.2

Vad är ReedEco?

ReedEco är namnet på vår egenutväcklade vasskördare. den är byggd och anpassad efter de grundare områdena där vassen växer. Det som gör ReedEco till en skonsam skördemetod för vass är att den flyter och drivs av en propeller i luften för att ta sig fram. Vi åker därför inte på botten eller använder en propeller i vattnet och kan därför låta den vara som den är. Vi tror att detta ska hjälpa till att låta vassen plocka upp de näringsämenen som ligger på botten. Det  bidrar till att djur och organismer i bottensedimentet kan leva ostört.